Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

01-491 Warszawa

ul. Thommeego 1

Tel: (22) 666 94 04

Przejdź do strony głównej

, 17 stycznia 2021

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Władze

2018-11-26

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 150 

mgr Danuta Zawadzka

telefon: 22 666 94 04

e-mail: sp150@edu.um.warszawa.pl

 

Wicedyrektorzy:

mgr Bartosz Mirowski

telefon: 22 666 94 04

e-mail: sp150@edu.um.warszawa.pl

mgr Aleksandra Ślaska

telefon: 22 666 94 04

e-mail: sp150@edu.um.warszawa.pl

mgr Małgorzata Jasek

telefon: 22 666 94 04

e-mail: sp150@edu.um.warszawa.pl

 

Kierownik gospodarczy:

mgr Ewa Karpińska

telefon: 22 666 94 04

e-mail: administracja@sp150bemowo.pl 

Kierownik świetlicy:

mgr Hanna Paździerz

telefon: 22 666 94 04

e-mail: sp150@edu.um.warszawa.pl

Czytaj więcej o: Władze

Struktura organizacyjna

2018-11-26

W skład Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie wchodzą:

           

            - Szkoła podstawowa nr 150 im. W. Wróblewskiego

            - oddziały przedszkolne

Strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej nr 150 im. W. Wróblewskiego w Warszawie przedstawia schemat.

 

 

 

Czytaj więcej o: Struktura organizacyjna

Status prawny

2018-11-26

Szkoła Podstawowa nr 150  im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie jest szkoła publiczną i działa na podstawie:

1. Aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie.

2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zmianami)

3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 60 ze zmianami)

4. Uchwały nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m. st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.


Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym dla placówki jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Bemowo

Czytaj więcej o: Status prawny