Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

01-491 Warszawa

ul. Thommeego 1

Tel: (22) 666 94 04

Przejdź do strony głównej

, 17 stycznia 2021

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Przedmiot działalności

2018-11-26

Rodzajem działalności Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawiejest

                                  

                        edukacja na poziomie podstawowym (PKD: 85.20.Z)

czyli

1. Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do nauki w szkołach ponadpodstawowych i życia we współczesnym świecie.

2. Zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego duchowego i fizycznego.

3. Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

4. Kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym.

Czytaj więcej o: Przedmiot działalności

Pracownie i wyposażenie oraz inne zasoby

2018-11-26

Pracownie

Rodzaj pomieszczenia

wyposażenie

2 pracownie komputerowe

 40 stanowisk komputerowych

Biblioteka

 22717 woluminów

Sala gimnastyczna

 695 m2

Świetlica

 83 m2

Sale lekcyjne (24)

 903,15 m2

 

 

Boiska i place zabaw

dyscyplina sportowa

powierzchnia (m2)

nawierzchnia

 Piłka nożna

 1446

 Sztuczna trawa

 Wielozadaniowe

 1723

 Poliuretan

 Bieżnia

 330

 Poliuretan

Plac zabaw

670

Poliuretan

Plac zabaw dla sześciolatków

320

poliuretan

Czytaj więcej o: Pracownie i wyposażenie oraz inne zasoby

Grunty i budynki

2018-11-26
  • Szkoła Podstawowa nr 150 prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem Miasta Warszawy.  

 

  • Szkoła Podstawowa nr 150 nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet Miasta Warszawy.
  Budynek główny Szkolniaczek Hala
rok budowy 1956 2001 2006
wartość 2 681 398,46 zł 1 462 711,73 zł 3 937 806,29 zł
powierzchnia działki 12826 m² 11976 m²
nr działki 171 73, 73, 170
nr obrębu 60803
powierzchnia zabudowy 1336 m² 427,7 m² 1277,34 m²
powierzchnia użytkowa 2325,28 m² 243,2 m² 1652,02 m²
Czytaj więcej o: Grunty i budynki

Ewidencje i rejestry

2018-11-26

Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej*

 

Dokumentacja obowiązująca w ramach systemu egzaminów zewnętrznych oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania

 

Dokumentacja kadrowa

 

Dokumentacja finansowo - księgowa

 

 

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 siepnia 2014 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Czytaj więcej o: Ewidencje i rejestry