Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

01-491 Warszawa

ul. Thommeego 1

Tel: (22) 666 94 04

Przejdź do strony głównej

, 17 stycznia 2021

Jesteś tutaj: Start / Status prawny / Status prawny

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 150  im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie jest szkoła publiczną i działa na podstawie:

1. Aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie.

2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zmianami)

3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 60 ze zmianami)

4. Uchwały nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m. st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.


Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym dla placówki jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Bemowo

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Status prawny
Data utworzenia:2018-11-26
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Dokument wyświetlono:675
Rejestr zmian: