Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Edukacyjna Wartość Dodana


TRZYLETNIE EWD

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

 

 

PORÓWNANIE NA PRZESTRZENI LAT- CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

 

PORÓWNANIE NA PRZESTRZENI LAT- CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA