Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Szkolny konkurs "LANDESKUNDE OHNE GEHEIMNIS"

REGULAMIN 

KONKURSU  WIEDZY  O  KRAJACH

NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWGO

„Landeskunde ohne Geheimnis”

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

w roku szkolnym 2018/2019

 

 Informacje ogólne

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII SP i III G.

 

      2. Przedmiotem konkursu jest wiedza o  języku niemieckim i kulturze krajów
              niemieckojęzycznych.

 

Cele Konkursu:

 

  • propagowanie nauki języka niemieckiego,

  •  wzbogacenie wiedzy o Niemczech, Austrii, Szwajcarii – geografii, historii, kulturze, życiu społecznymi politycznym, tradycjach.

  • inspirowanie uczniów do nauki języka niemieckiego,

  • mobilizowanie młodzieży do samodzielnej i systematycznej pracy,

  •  promowanie młodzieży uzdolnionej językowo.


Program merytoryczny konkursu obejmuje wiadomości z zakresu wiedzy o krajach  niemieckojęzycznych szczególnie:  Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

 

 

 

Zasady Konkursu

 

1.Konkurs składa się z jednego etapu.

 

2. Konkurs odbędzie się w dniu 22.10.2018r. o godz.10.00. Konkurs ma formę testu, składającego się z pytań otwartych i zamkniętych i trwa 60 min.


3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie przyjmuje nauczyciel języka niemieckiego Pan Bartosz Mirowski do 08.10.2018r.   


4. Uczeń otrzymuje jeden punkt za każdą prawidłową odpowiedź.


5. Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca w żaden  sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności, w tym telefonów komórkowych).

 

6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

 

 

Wyniki Konkursu

 

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w styczniu na apelu podsumowującym wyniki konkursów i osiągnięć uczniów  w I śródroczu.

 

2. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu będą uhonorowani dyplomami.

 

 

LITERATURA

 

1. Wszystkie podręczniki oraz repetytoria do nauki języka niemieckiego dla gimnazjum zatwierdzone przez MEN,

2. Zalecana jest znajomość:

- „Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder”  - Stanisław Bęza

-„Tatsachen über Deutschland“

- przewodniki po krajach niemieckiego obszaru językowego


Strony internetowe


http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria