Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 150

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie zajęć szkolnych

8 września 2020 r.

Zebranie z rodzicami

13 października 2020 r.

Dzień otwarty

13 października 2020 r.

Ślubowanie uczniów klas I SP nr 150

10 listopada 2020 r.

Zebrania z rodzicami – śródrocze

15 grudnia 2020 r.

Zebranie z rodzicami – oceny przewidywane

22 grudnia 2020 r.

Ostatni dzień zdalnego nauczania w roku 2020r. 

(spotkania online z wychowawcami)

23 –31grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

4 - 17 stycznia 2021r.

Ferie zimowe (plan MEN)

21 stycznia 2021 r.

Wystawienie ocen na I semestr

od 27 stycznia 2021 r.

II semestr

2 lutego 2021r.

Spotkanie z rodzicami  (podsumowanie I semestru)

Spotkanie dla rodziców klas VIII

(procedury egzaminu ósmoklasisty 2021)

9 marca 2021 r.

Dzień otwarty

1 – 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 kwietnia 2021 r.

Zebrania z rodzicami – śródrocze

7 maja 2021 r.

Dzień Szkoły

21 maja 2021 r.

EKOTURNIEJ

25 maja 2021 r.

Zebrania z rodzicami – oceny przewidywane

25 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

26 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

27 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty–język obcy nowożytny

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć szkolnych

28 czerwca –31 sierpnia 2021 r.

Ferie letnie

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

 

  • 1 września 2020 r.

  • 14 października 2020 r.
  • 2 listopada 2020 r.

 

  • 7, 8, 9 kwietnia 2021 r.

  • 4 czerwca 2021 r.

  • 25 czerwca 2021 r.