Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

01-491 Warszawa

ul. Thommeego 1

Tel: (22) 666 94 04

Przejdź do strony głównej

, 17 stycznia 2021

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Stan majątku

2018-11-26

Stan na 2018 rok:

Wartość środków trwałych: 11.649.696,98 zł

Wartość wyposażenia: 1.109.742,49 zł


Wartości niematerialne: 16.802,72 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór): 118.252,56 zł

 

Stan na 31 grudnia 2019:

załącznik1- kliknij w więcej

załacznik2- kliknij w więcej

Czytaj więcej o: Stan majątku

Przyjmowanie interesantów

2018-11-26

Przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw:

-         listownie:

Szkoła Podstawowa nr 150

ul. Thommeego nr 1

01-491 Warszawa

- mailowo:

sp150@edu.um.warszawa.pl

lub bezpośrednio na adres mailowy (poniżej w tabeli kontaktowej)

-         telefonicznie:

sekretariat: 22 666 94 04

lub bezpośrednio (poniżej w tabeli kontaktowej)

-         osobiście:

wg dni i godzin dyżurów (poniżej w tabeli kontaktowej)

(ew.) po uprzednim umówieniu spotkania

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

E-mail

Nr pokoju

Dni i godziny dyżurów

Uwagi

Dyrektor

Danuta Zawadzka

(22)6669404

sp150@edu.um.warszawa.pl

1

śr. 14:00-15:30

 

Wicedyrektor

Bartosz Mirowski

Aleksandra Ślaska

Małgorzata Jasek

(22)6669404

sp150@edu.um.warszawa.pl

4

śr.15:00-16:00   

  

czw. 15:00-16:00

 

wt.15:00- 16:00

 

Podmiot (ajent) prowadzący punkt zbiorowego żywienia (stołówkę)

Firma "SZWAJCARKA" Marcin Sikorski

501 519 258

stolowkazs46@wp.pl

 

 

 

Pedagog

Wiesława Szymanek

(22)6669404

 

17

pn. 13.00- 16.20

wt. 7:30- 10:20

pt. 7.30- 12.20

 

Psycholog

Małgorzata Kępka

(22)6669404

 

28

pn. 8.00-11.00

wt. 13:00- 16:00

śr. 13:00- 16:00

pt. 8:00- 15:00

 Doradca zawodowy

Pielęgniarka

 

(22)6669404

 

14

 pn-pt: 8.30- 15.30

 

Kierownik świetlicy

Hanna Paździerz

(22)6669404

 

 

 pn. 15:30- 16:30

 

Pedagog

Robert Malinowski

(22)6669404

 

 17

pn. 8.00- 13.00

wt. 11:30- 17:00

śr. 8.00- 12.00

czw. 9.00- 13.00

pt. 9.30- 13.00

 

Kierownik gospodarczy

Ewa Karpińska

(22)6669404

administracja@sp150bemowo.pl

 

 

pn.-pt. 8:00-16:00

 

Pedagog

Grażyna Żółtowska

(22)6669404

 

 

pn. 8.30-13.30

wt. 8.30-13.30

śr. 8.30-12.30

czw. 9.00-11.00

 

Logopeda

Małgorzata Kowalska

(22)6669404

 

19a

http://sp150bemowo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,26,245

 

 

Terapeuta pedagogiczny

Agnieszka Tarapata

666 94 04 w.35

 

102 H

http://sp150bemowo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,26,159

 

Czytaj więcej o: Przyjmowanie interesantów

Zasady funkcjonowania

2018-11-26

Szczegółowe zasady funkcjonowania przedszkola/szkoły określa prawo oświatowe* oraz Statut Szkoły Podstawowej nr 150.

 

Do szkoły uczęszczają dzieci/młodzież w wieku: 5-15

 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

W szkole są 32 oddziały i 3 oddziały przedszkolne, w kórych uczy się 762 uczniów.

Oddziałem opiekuje się wychowawca oddziału.

 

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący.

 

Organizację pracy szkoły określa plan lekcji.

Szkoła czynna jest w godzinach: 8.00 – 17.20

Świetlica czynna jest w godzinach: 6.30 – 17.30

 

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do czwatku w godzinach 8.00- 16.00, w piątek 8.00- 15.00.

 

Szkoła funkcjonuje cały rok, w wyjątkiem obowiązujących świąt oraz zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej Kalendarzem roku szkolnego.

 

Szkoła posiada zasięg terytorialny szkoły (obwód).

*Kształcenie prowadzone jest zgodnie z:

-         podstawą programową kształcenia ogólnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół)

-         ramowym planem nauczania (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych).

 

Czytaj więcej o: Zasady funkcjonowania

Kompetencje

2018-11-26

Organy przedszkola/szkoły:

 

  1. Dyrektor (oraz Wicedyrektorzy)
  2. Rada pedagogiczna
  3. Rada rodziców
  4. Samorząd szkolny

Kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie.

Rada pedagogiczna, Rada rodziców oraz Samorząd uczniowski działają na podstawie przyjętych regulaminów.

- Regulamin Rady pedagogicznej

- Regulamin Rady rodziców

- Regulamin Samorządu uczniowskiego

Czytaj więcej o: Kompetencje