Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Innowacja matematyczno-informatyczna "Droga do życiowego sukcesu"


Innowacja matematyczno- informatyczna:

„Matematyka i informatyka drogą do życiowego sukcesu”


Program przeznaczony jest dla uczniów o zainteresowaniach matematyczno-informatycznych klas V, VIII Szkoły Podstawowej. Realizacja programu odbywa się w trakcie zajęć pozalekcyjnych ( jedna godzina matematyki i jedna godzina informatyki tygodniowo).  Celem programu jest przekazanie uczniom tych wiadomości, umiejętności i sprawności, które mają znaczenie dla dalszego kształcenia matematycznego. Innowacja pozwala zindywidualizować proces nauczania, jest dostosowana do realizowanego w szkole programu nauczania matematyki i informatyki, rozszerza treści programowe. Dzięki wykorzystaniu w procesie nauczania matematyki technologii informatycznych, wzrasta zainteresowanie uczniów matematyką i czyni z niej przedmiot bardziej dla nich przyjazny. Działania te sprzyjają wyrabianiu wśród uczniów szeroko pojętej kultury informacyjnej, a co za tym idzie - również odpowiednich postaw matematycznych. Program jest kierowany do uczniów, którzy będą mogli realizować własne zainteresowania matematyczno-informatyczne miedzy innymi poprzez uczestnictwo w konkursach przedmiotowych.