Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2020

 wyniki egzaminu klas 8 w roku 2020