Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

01-491 Warszawa

ul. Thommeego 1

Tel: (22) 666 94 04

Przejdź do strony głównej

, 17 stycznia 2021

Jesteś tutaj: Start / Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

2018-11-26

Szczegółowe zasady funkcjonowania przedszkola/szkoły określa prawo oświatowe* oraz Statut Szkoły Podstawowej nr 150.

 

Do szkoły uczęszczają dzieci/młodzież w wieku: 5-15

 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

W szkole są 32 oddziały i 3 oddziały przedszkolne, w kórych uczy się 762 uczniów.

Oddziałem opiekuje się wychowawca oddziału.

 

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący.

 

Organizację pracy szkoły określa plan lekcji.

Szkoła czynna jest w godzinach: 8.00 – 17.20

Świetlica czynna jest w godzinach: 6.30 – 17.30

 

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do czwatku w godzinach 8.00- 16.00, w piątek 8.00- 15.00.

 

Szkoła funkcjonuje cały rok, w wyjątkiem obowiązujących świąt oraz zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej Kalendarzem roku szkolnego.

 

Szkoła posiada zasięg terytorialny szkoły (obwód).

*Kształcenie prowadzone jest zgodnie z:

-         podstawą programową kształcenia ogólnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół)

-         ramowym planem nauczania (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych).

 

Czytaj więcej o: Zasady funkcjonowania

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Zasady funkcjonowania
Data utworzenia:2018-11-26
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Dokument wyświetlono:794
Rejestr zmian: